TiiD Design and Innovation Center ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทีไอไอดี

 

 

ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทีไอไอดี (TiiD Design and Innovation Center) เกิดจากความร่วมมือกันของผู้บริหารบริษัท เทสโก้อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า กับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามืออาชีพด้านงานอุตสาหกรรม ก่อตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ต้องการให้เกิดหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพสาขาต่างๆให้กับผู้ที่สนใจ เรามีองค์ประกอบที่มาจากการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดธุรกิจอุตสาหกรรมแบบเอกชน และหลักการรวมถึงทฤษฎีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง ความเชี่ยวชาญหลักของเราคือการให้ความรู้ จัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำด้านอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ผู้บริหารของศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทีไอไอดี (TiiD Design and Innovation Center) ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย จะต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตนเองให้พร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งของโลกธุรกิจที่ไร้พรมแดน โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าอุตสาหกรรมของไทยสามารถก้าวไกลไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้ TiiD เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่รวมเอาผู้เชี่ยวชาญด้านรองเท้า กระเป๋า และเครื่องหนัง ที่มีคุณวุฒิสูงมาอยู่ในสถาบันเดียวกัน โดยอาจารย์ของเราแต่ละท่านมาจากพื้นฐานที่หลากหลาย ทั้งจากการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา จากการเป็นครูในสถานศึกษาของรัฐ และจากการเป็นผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เรามารวมกันด้วยใจที่รักในการถ่ายทอดความรู้ แต่ละท่านมีประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานที่โดดเด่น ผู้ที่มาใช้บริการของเราจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับความรู้และมุมมองที่ครบสมบูรณ์ ผ่านการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของอาจารย์แต่ละคน


 

มารู้จักกับศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทีไอไอดี (TiiD Design and Innovation Center)

ผู้บริหารของเรา

 

นาย เทอดธรรม มงคล 

ตำแหน่ง อาจารย์และผู้บริหาร

ประวัติส่วนตัว

ปริญญาโท International Trade, Curtin University of Technology, Australia

ปริญญาตรี Bachelor of Commerce, Murdoch University, Australia

มีประสบการณ์ด้านบริหารงานอุตสาหกรรมรองเท้ากว่า 15 ปี

เคยบริหารโรงงานผลิตรองเท้าที่มีคนงานกว่า 400 คน ผลิตรองเท้าปีละกว่า 300,000 คู่ 

เป็นอาจารย์และวิทยากรรับเชิญสาขาออกแบบและผลิตรองเท้าให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 
เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และดีไซเนอร์ของ TMD Premium Footwear แบรนด์รับตัดรองเท้า

เป็นครูสอนดำน้ำ Open Water Scuba Instructor ของสถาบัน PADI 

Certified NLP Coach, The American Board of Neuro-Linguistic Programming

เป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า 

มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

เป็น Webmaster ของเว็บไซต์ http://www.industdev.com

เป็น Page Manager ของเฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/TiiD2015/
 
 

 

นาย ไชยันต์ ไชยสอง

ตำแหน่ง อาจารย์และผู้บริหาร

ประวัติส่วนตัว

ปริญญาโท (MBA) มหาวิทยาลัยธนบุรี (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

ปริญญาตรี (ศศบ.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ป.ว.ส. ) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ (สาขาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง)

ไปศึกษาด้านการออกแบบรองเท้าที่ The Boot & Shoes Technical College, Kettering ประเทศอังกฤษ

เป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญให้กับส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง สาขารองเท้าและกระเป๋า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เป็นอาจารย์สอนหลักสูตรการออกแบบรองเท้าแฟชั่น ให้กับศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน 

เป็นที่ปรึกษาแบรนด์ SHUBERRY ผู้ผลิตนวัตกรรมรองเท้า SOFA SHOES 

เป็นที่ปรึกษาด้าน PRODUCTIVITY ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 

เป็นที่ปรึกษา (ISP) โครงการคูปองนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ส.น.ช.) 

เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านเครื่องหนัง รองเท้า และกระเป๋า ให้กับบริษัทเอกชนและสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมรองเท้าไทย


 

 

ทีมผู้สอนวิชาเครื่องหนังของ TiiD

ทีมงานอาจารย์ด้านเครื่องหนังของ TiiD ประกอบไปด้วยอาจารย์และวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการสอนและความรู้ด้านเทคนิค อาจารย์ของเราทุกท่านมีเจตนารมณ์เดียวกันที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน เรามีอาจารย์ประจำอยู่ที่ศูนย์ทุกวัน ผู้ที่ผ่านหลักสูตรและสมาชิกของ TiiD สามารถติดต่อหรือแวะเวียนเข้ามาหาความรู้หรือขอรับคำปรึกษาได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถมาเรียนหลักสูตรแบบตัวต่อตัวกับทีมผู้สอนของเราในเวลาที่ท่านเลือกได้ตามสะดวก

อ. เทอดธรรม มงคล

ประสบการณ์บริหารโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า 15 ปี

ความเชี่ยวชาญ; ออกแบบและทำแพทเทิร์นรองเท้า บริหารงานอุตสาหกรรม 

อ. ไชยันต์ ไชยสอง

ประสบการณ์วิทยากรด้านการออกแบบและผลิตสินค้าเครื่องหนังกว่า 28 ปี

ความเชี่ยวชาญ; ออกแบบ ทำแพทเทิร์น รองเท้าและกระเป๋า ธุรกิจเครื่องหนัง

        

อ. สรชัช ฤทธิรงค์

ประสบการณ์ด้านการสอนวิชาเครื่องหนังกว่า 40 ปี

ความเชี่ยวชาญ; เทคนิคการผลิตรองเท้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด

อ. บุปผา อ่องละออ

ประสบการณ์ออกแบบ ทำแพทเทิร์น ผลิตรองเท้า 22 ปี

ความเชี่ยวชาญ; ทำแพทเทิร์นและผลิตรองเท้า

อ. รุ่งนภา รุ่งโรจน์

ประสบการณ์ออกแบบ ทำแพทเทิร์น ผลิตกระเป๋า 10 ปี

ความเชี่ยวชาญ; ทำแพทเทิร์นและผลิตกระเป๋า


 

บ้านของเรา

สำนักงาน

  

  

ห้องเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

  

  


 

ที่ปรึกษาของศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทีไอไอดี

 

 

อ.เอก มงคล

- ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยชินวัตร

- อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

- ผู้จัดการสมาคมนักวิจัยระดับสูง


 

บริการหลักของศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทีไอไอดี

1.สอนด้านการออกแบบและผลิตเครื่องหนัง

          - รองเท้า

          - กระเป๋า

          - เครื่องหนังอื่นๆ

2. จัดโครงการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน

3. เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานต่างๆ

4. ให้คำปรึกษาแนะนำ


 

เกี่ยวกับ บริษัท เทสโก้อินดัสตรี จำกัด

  

บริษัท เทสโก้อินดัสตรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินกิจการมานานกว่า 27 ปี   มีทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน 79 ล้านบาท ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและส่งออกรองเท้าหนัง บริษัทของเราเคยเป็นฐานการออกแบบและผลิตรองเท้าให้กับแบรนด์เครื่องหนังชั้นนำมากมาย ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และหลายแบรนด์ดังในประเทศไทย เราเคยได้รับการรับรองให้เป็นผู้ส่งออกดีเด่นหลายปีติดต่อกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมในธุรกิจเครื่องหนังและรองเท้าที่เปลี่ยนไป ผู้บริหารของบริษัทจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มบทบาทของตัวเอง จากการเป็นผู้ผลิตมาเป็นผู้ให้บริการด้านความรู้และการพัฒนาศักยภาพ ให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะเข้าสู่ธุรกิจด้านเครื่องหนัง

บริษัท เทสโก้อินดัสตรี จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นบริษัทที่ปรึกษา สาขาอุตสาหกรรม (ทะเบียนที่ปรึกษาเลขที่ 3973) โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในเดือนธันวาคม 2557

บริการของ บริษัท เทสโก้อินดัสตรี จำกัด  

1.  งานด้านอุตสาหกรรม

บริษัท เทสโก้อินดัสตรี จำกัด ให้บริการด้านการผลิตเครื่องหนังและรองเท้ามาอย่างยาวนาน ความชำนาญพิเศษของเราคือการผลิตรองเท้าหนัง เรามีเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตที่ครบครันทุกขั้นตอน มีพนักงานที่มีประสบการณ์และทักษะฝีมือในการผลิต มีมาตฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในระดับสากล เราจึงมีความยินดีจะให้บริการในงานด้านการผลิตเครื่องหนังและรองเท้ากับผู้ที่สนใจ 

2.  งานด้านที่ปรึกษา

บริษัท เทสโก้อินดัสตรี จำกัด มีบริการด้านการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ บริษัทของเราสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด รวมถึงการบริหารงานองค์กร บุคลากรของเรามีประสบการณ์ในการทำโครงการเชิงพัฒนา ทั้งกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนมาอย่างมากมาย นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์จริงทางธุรกิจจากการที่เราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมของเอกชนที่ประกอบกิจการมากว่า 27 ปี      

Visitors: 100,344