ตัวอย่างผลงานผู้เรียนหลักสูตร หุ้มเบาะ ทำเข็มขัด ทำพวงกุญแจ หุ้มกล่อง

ผลงานผู้เรียนหลักสูตรเครื่องหนังอื่นๆ

ผลงานของคุณมุดธิดา หลักสูตรออกแบบและหุ้มเบาะรถยนต์

  

ผลงานของคุณจินตนา หลักสูตรการออกแบบและหุ้มเบาะเฟอร์นิเจอร์

  

  

ผลงานของคุณพรโชค หลักสูตรการออกแบบและหุ้มเบาะ

   

  

ผลงานของคุณคิดและคุณแอ๋ม หลักสูตรการออกแบบและหุ้มเบาะรถยนต์

   

  

ผลงานของคุณรัตนา หลักสูตรออกแบบและหุ้มกล่อง

  

ผลงานของคุณพงษ์พิทักษ์ หลักสูตรการออกแบบและหุ้มเบาะ

  

ผลงานการหุ้มกล่องไวน์และถังแช่ขวดไวน์ของคุณขนิษฐา 

  

ผลงานของคุณอาบีดีน หลักสูตรออกแบบและผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด

  

ผลงานการหุ้มเบาะของคุณสมานจิต หลักสูตรการออกแบบและหุ้มเบาะ

  

ผลงานการหุ้มเบาะนั่งสมาธิของคุณสุริยา หลักสูตรการออกแบบและหุ้มเบาะ

  

ผลงานของคุณนันทกาญจน์กับคุณปาริชาติ หลักสูตร "เครื่องหนังเบ็ดเตล็ดจากวัสดุรีไซเคิล" 

  

ผลงานของคุณมะดี หลักสูตร "การออกแบบและผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด"

  

Visitors: 103,931